Đọc truyện tranh Chuyển Sinh ☑️ Net Truyen QQ

Chuyển sinh hay còn được gọi là trọng sinh là từ chuyên biệt dùng để chỉ một thể loại truyện mà trong đó, nhân vật chính bị đưa từ thế giới này sang một thế giới khác. Trong tiếng Nhật, truyện chuyển sinh còn được gọi là isekai.

Tập mới nhất: 42
Tập mới nhất: 178
Tập mới nhất: 58
Tập mới nhất: 339
Tập mới nhất: 100
Tập mới nhất: 204
Tập mới nhất: 177
Tập mới nhất: 62
Tập mới nhất: 175
Tập mới nhất: 215
Tập mới nhất: 102
Tập mới nhất: 71
Tập mới nhất: 12
Tập mới nhất: 39
Tập mới nhất: 103
Tập mới nhất: 72
Tập mới nhất: 62
Tập mới nhất: 152