Đọc truyện tranh Ecchi ☑️ Net Truyen QQ

Trong tiếng Nhật- Ecchi (hay Etchi, tiếng Nhật là エッチ– etchi) ecchi là một tính từ thường được hiểu là “bậy bạ”, “đen tối”, khi dùng làm động từ thì được hiểu là làm chuyện abc…xyz. Thể loại truyện Ecchi để chỉ những cảnh “nóng bỏng” của các nhân vật nữ ( ví dụ như các cảnh “thiếu vải” , “phô hàng” hay thậm chí “chả còn mảnh vải nào” ) Tuy nhiên hầu hết các Ecchi manga và anime chỉ dừng ở mức 16+, tức là không có các cảnh người lớn.

Tập mới nhất: 115
Tập mới nhất: 104
Tập mới nhất: 273
Tập mới nhất: 93
Tập mới nhất: 84
Tập mới nhất: 25
Tập mới nhất: 57
Tập mới nhất: 42
Tập mới nhất: 33
Tập mới nhất: 79.2
Tập mới nhất: 1
Tập mới nhất: 107
Tập mới nhất: 1319
Tập mới nhất: 77
Tập mới nhất: 38
Tập mới nhất: 35
Tập mới nhất: 21
Tập mới nhất: 50
Tập mới nhất: 82