Đọc truyện tranh One shot ☑️ Net Truyen QQ

Truyện Tranh One Shot là những câu chuyện tranh ngắn, thường chỉ bao gồm một tập duy nhất được gọi là One Shot. Thể loại truyện này thường được tạo ra dựa trên ý tưởng của tác giả để thu thập ý kiến của độc giả trước khi viết thành truyện dài. One Shot có thể kết hợp với nhiều thể loại truyện khác để tạo nên nhiều câu chuyện đa dạng và phong phú.

Tập mới nhất: 388
Tập mới nhất: 1