Đọc truyện tranh Shounen ☑️ Net Truyen QQ

Đối tượng hướng tới của thể loại này là phái nam. Nội dung của những bộ manga này thường liên quan đến đánh nhau và/hoặc bạo lực (ở mức bình thường, không thái quá)

Tập mới nhất: 11
Tập mới nhất: 288
Tập mới nhất: 278.8
Tập mới nhất: 79
Tập mới nhất: 1077
Tập mới nhất: 19
Tập mới nhất: 77
Tập mới nhất: 999
Tập mới nhất: 351
Tập mới nhất: 484
Tập mới nhất: 205
Tập mới nhất: 103
Tập mới nhất: 232.6
Tập mới nhất: 49.6
Tập mới nhất: 93
Tập mới nhất: 189
Tập mới nhất: 126
Tập mới nhất: 82
Tập mới nhất: 511
Tập mới nhất: 207