Đọc truyện tranh Tiên hiệp-Tu Tiên ☑️ Net Truyen QQ

Truyện tiên hiệp là một thể loại truyện tu luyện thành tiên của Trung Quốc. Để trở thành tiên, các tu sĩ phải vượt qua nhiều chông gai và khó khăn, đánh bại các thế lực tà ác và phá giải các âm mưu thủ đoạn. Các câu chuyện thường được đặt trong bối cảnh tu chân giới, địa cầu hoặc các thế giới khác, và nhiều truyện tiên hiệp cũng có bối cảnh ở các đô thị hiện đại. Thể loại này thường kết hợp yếu tố phép thuật, võ thuật và tình cảm để tạo nên một câu chuyện hấp dẫn và đầy cảm xúc.

Tập mới nhất: 339
Tập mới nhất: 177
Tập mới nhất: 427
Tập mới nhất: 868
Tập mới nhất: 70
Tập mới nhất: 272
Tập mới nhất: 248
Tập mới nhất: 160
Tập mới nhất: 176
Tập mới nhất: 191
Tập mới nhất: 200
Tập mới nhất: 167
Tập mới nhất: 185
Tập mới nhất: 20
Tập mới nhất: 97
Tập mới nhất: 160
Tập mới nhất: 305