Đánh giá
Sơ lược

Câu chuyện về 1 tên côn đồ từ Busan chuyển đến Seoul

Xem thêm

Các chương

Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch